Zadania inspektora ppoż.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej (ppoż) powinien być prawą ręką dyrektora/właściciela/kierownika w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) prowadzi dokumentację ppoż oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku. Do zadań inspektora ppoż. należy:
- nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- prowadzenie obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
- wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
- wykonywanie przeglądów gaśnic i hydrantów,
- oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
- korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
- pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
- sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
- pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
- prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
- organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji
Kurs bhp dowiedz się więcej.

This entry was posted in Kursy-szkolenia and tagged , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz